Số kí hiệu 108/2018/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 23/08/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 10/10/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm