Số kí hiệu 14/2018/TT-BTP
Trích yếu Thông tư Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 16/10/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 12/12/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm