Số kí hiệu 40/QĐ-BTP
Trích yếu V.v công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong trong lĩnh vực PBGDPL thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/01/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 08/01/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm