Số kí hiệu 30/CT-TTg
Trích yếu Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các Bộ, ngành, địa phương
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 30/10/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 30/10/2018
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm