Số kí hiệu 161/2018/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đ.vị sự nghiệp công lập
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 29/11/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/01/2019
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm