Số kí hiệu 02/2019/TT-BTP
Trích yếu THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 15/03/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 05/05/2019
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm