Số kí hiệu 32/NQ-CP
Trích yếu NQ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đ.vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021
Loại văn bản Nghị Quyết
Ngày ban hành 14/05/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 14/05/2019
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm