Số kí hiệu 20/2019/TT-BGDĐT
Trích yếu Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 26/11/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 26/11/2019
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm