Số kí hiệu 991/KHXH-CV
Trích yếu Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ độc hại - Số 991/KHXH-CV ngày 21/10/2005
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 21/10/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 21/10/2005
Ngày có hiệu lực 21/10/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm