Số kí hiệu 808/QĐ-KHXH
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Dân tộc học
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/05/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 10/05/2005
Ngày có hiệu lực 10/05/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm