Số kí hiệu 1316/QĐ-KHXH
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kinh tế Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 24/08/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 24/08/2005
Ngày có hiệu lực 24/08/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm