Số kí hiệu 353/QĐ-KHXH
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/04/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 25/04/2005
Ngày có hiệu lực 25/04/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm