Số kí hiệu 806/ QĐ- KHXH
Trích yếu Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Văn hóa
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 10/05/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 10/05/2005
Ngày có hiệu lực 10/05/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm