Số kí hiệu 1151/ QĐ - KHXH
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/07/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 16/07/2005
Ngày có hiệu lực 16/07/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm