Số kí hiệu 988/ QĐ - KHXH
Trích yếu Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/06/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 14/06/2005
Ngày có hiệu lực 14/06/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm