Số kí hiệu 231/ QĐ - KHXH
Trích yếu Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/03/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 11/03/2005
Ngày có hiệu lực 11/03/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm