Số kí hiệu 956/ QĐ/KHXH
Trích yếu Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/05/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 30/05/2005
Ngày có hiệu lực 30/05/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm