Số kí hiệu 1150/ QĐ-KHXH
Trích yếu Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/07/2005
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 16/07/2005
Ngày có hiệu lực 16/07/2005
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm