Số kí hiệu 666/QĐ-KHXH
Trích yếu Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/05/2007
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 06/05/2007
Ngày có hiệu lực 06/05/2007
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm