Số kí hiệu 663/QĐ-KHXH
Trích yếu Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý khoa học
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 04/06/2007
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 04/06/2007
Ngày có hiệu lực 04/06/2007
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm