Số kí hiệu 468/QĐ-KHXH
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/04/2007
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 17/04/2007
Ngày có hiệu lực 17/04/2007
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm