Số kí hiệu 430 /QĐ-KHXH
Trích yếu Thành lập Trung tâm Tư vấn và dịch vụ khoa học
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/04/2008
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 07/04/2008
Ngày có hiệu lực 07/04/2008
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm