Số kí hiệu 252 /QĐ-KHXH
Trích yếu Quyết định 252 /QĐ-KHXH về việc quy định mức chi đối với chương trình, đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Viện, Trung tâm nghiên cứu chuyên ngành và các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/03/2008
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 21/03/2008
Ngày có hiệu lực 21/03/2008
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm