Số kí hiệu 251/QĐ-KHXH
Trích yếu Quyết định 251/QĐ-KHXH về việc quy định mức xây dựng dự toán kinh phí và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án khoa học cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/03/2008
Cơ quan ban hành
  • Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Ngày áp dụng 21/03/2008
Ngày có hiệu lực 21/03/2008
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm