Số kí hiệu 53/2008/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định Chính phủ số 53/2008/NĐ-CP ngày 22/04/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 22/04/2008
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 22/04/2008
Ngày có hiệu lực 22/04/2008
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm