Số kí hiệu 79/2010/QĐ-TTG
Trích yếu Quyết định số 79/2010/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ ngày 30/11/2010 về Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/11/2010
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng Chính phủ
Ngày áp dụng 30/11/2010
Ngày có hiệu lực 30/11/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm