Số kí hiệu 11/2009/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định Chính phủ số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 10/02/2009
Cơ quan ban hành
  • Chính phủ
Ngày áp dụng 10/02/2009
Ngày có hiệu lực 10/02/2009
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm