Số kí hiệu 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN
Trích yếu Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Số 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 07 tháng 5 năm 2007
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 07/05/2007
Cơ quan ban hành
  • Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Bộ Tài chính
Ngày áp dụng 07/05/2007
Ngày có hiệu lực 07/05/2007
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm