Số kí hiệu 137/2007/TT-BTC
Trích yếu Thông tư số 137/2007/TT-BTC Bộ Tài chính về Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/11/2007
Cơ quan ban hành
  • Bộ Tài chính
Ngày áp dụng 28/11/2007
Ngày có hiệu lực 28/11/2007
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm