Số kí hiệu 51/2008/TT-BTC
Trích yếu Thông tư số 51/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 16/06/2008
Cơ quan ban hành
  • Bộ Tài chính
Ngày áp dụng 16/06/2008
Ngày có hiệu lực 16/06/2008
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm