Số kí hiệu 32/2008/QĐ-BTC
Trích yếu Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/05/2008
Cơ quan ban hành
  • Bộ Tài chính
Ngày áp dụng 29/05/2008
Ngày có hiệu lực 29/05/2008
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm