Số kí hiệu 01/2010/TTLT-BNV-BTC
Trích yếu Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNV-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 26/04/2010
Cơ quan ban hành
  • Bộ Nội vụ
  • Bộ Tài chính
Ngày áp dụng 26/04/2010
Ngày có hiệu lực 26/04/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm