Số kí hiệu 97/2010/TT-BTC
Trích yếu Thông tư số 97/2010/TT-BTC Bộ Tài chính ngày 06/07/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 06/07/2010
Cơ quan ban hành
  • Bộ Tài chính
Ngày áp dụng 06/07/2010
Ngày có hiệu lực 06/07/2010
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm