Giới thiệu chung về Sở Tư pháp

12:00 17/12/2021

     Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 13/01/1997 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Trụ sở Sở Tư pháp tại số 12, đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, với toà nhà làm việc chính 04 tầng và các công trình phụ trợ khác.


Địa chỉ: Số 12, Đường Trường Chinh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: (0211).3862.606  - Fax: (0211).3721.265; Email: sotp@vinhphuc.gov.vn

          Hiện nay, theo Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tư pháp thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.

     Sở Tư pháp có 06 Phòng Chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Hành chính Tư pháp, Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và 03 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 01. Cơ cấu cán bộ phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành với 62 công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

     Về chính trị, Đảng bộ Sở Tư pháp hiện nay có 05 Chi bộ trực thuộc với 56 Đảng viên; Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Các tổ chức đoàn thể gồm có: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

     Trong những năm qua, Ngành luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện khoa học và tổ chức triển khai đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực công tác, vì vậy đã luôn hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, qua đó góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ghi nhận kết quả mà Ngành Tư pháp đạt được trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân của Ngành; đặc biệt, Sở Tư pháp được tặng là Huân chương lao động hạng Nhì năm 2009.